Vaade

Üldine tutvustus

 

Ecobay – see on roheline integreeritud planeering ja tasakaalustatud arenguprogramm, milles on ühendatud majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaga seotud aspektid.

Ecobay asub Tallinna kesklinna vahetus kauguses, kuid samas lähedal loodusele.

Tulevikulinn rahuldab kõigi eluvaldkondade vajadusi – inimestel on võimalik elada kesklinnas, enda töö- ja ostukohtade lähedal, kuid on sellest hoolimata vahetus kokkupuutes loodusega. Ecobayst saab kompaktne linnak ja kohalik magnet, kuhu tulevad oma aega veetma ka ümbritsevate elurajoonide elanikud.

Loome mitmekesise ja turvalise kogukonna, mis pakub elanikele rohkeid võimalusi ja teenuseid ning võimaldab tervisliku elustiili harrastamist. Ecobay planeering tagab moodsa ühiskonna, kus energiat ja muid ressursse kasutatakse säästlikult ning hinnatakse looduslikku keskkonda. Ecobay igal elamul, ärihoonel ja ühiskondlikul hoonel on omad säästvad eesmärgid.

Ecobay on linna osa, mis on paigaldatud lainelisse maastikku. Ecobay elaniku elukvaliteet paraneb suuresti, sest ta omab tihedat kokkupuudet Paljassaare linnukaitseala, mere, ulatuslike haljasalade, metsa, loomastiku ja puutumata loodusega. Eesmärk on luua kompaktne linna osa, mis on küll osa terviklikust Tallinna linnaterritooriumist kuid mis jätab ruumi ka loodusele. Linn saab poolsaare looduskeskkonna osaks, mitte selle piirajaks.