C-päis-953x253

Piirkond C

Piirkonnas C kujundatakse küngaste, tiikide ja parkidega maastik, kuhu paigutatakse kobaratena tiheda asustusega elamud, mis on eelkõige mõeldud noortele peredele. Ühistranspordi, asutuste, linnakeskuse ja ümbritsevate naabruskondade lähedus muudab selle sobivaks aktiivse eluviisiga inimestele, kes soovivad leida tasakaalu aktiivsete linnaelu võimaluste ja rahuliku loodusliku ümbruse vahel. Piirkonna üldiseks ilmeks on eripalgelise elanikkonnaga ja tiheda asustusega naabruskond, kus on palju kvaliteetseid haljasalasid.

Rannikukaitsevöönd piirkonnas C ehitatakse betoonist ja kivirahnudest, mille peale tuleb betoonist kõnnitee ja paralleelne puitlaudis. Muuli taga maapind langeb ja moodustuvad suured tiigid, mis toimivad nii ülevoolubasseinidena muulist ülepääsevale veele kui ka puhvervööndina Natura 2000 alale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOONESTUS

Hoonetel kasutatakse lihtsaid ehitusmaterjale, mis sobiks hästi kokku loodusliku rannaümbrusega. Kasutatakse looduslikke avatud pindu, mis ilmastiku mõjul omandavad loomuliku vormi. Seinapindadel kasutatakse valdavalt erineva pinnatöötlusega puitu, mis jäävad looduslikku või hallikat tooni. Väike osa fassaadipinnast võib jääda katmata betoonist.