Vaade

Ökokontseptsioon

Meie eesmärgiks on luua kompaktne linna osa, jättes ruumi loodusele, nii et see lõimuks linnastruktuuriga – linn, mis on paigutatud lainelisse maastikku, kus Paljassaare looduskaitseala tiigid, metsapargid ja põllud, loomastik ja puutumatu loodus tungivad läbi linna, lastes linnal muutuda poolsaare looduskeskkonna osaks ja mitte selle piirajaks.

Ecobay projekteeritakse viisil, mis lubab linnaelanikel olla lähedal loodusele ja loomastikule. Linn parandab elanike heaolu, pakkudes tihedat kokkupuudet Läänemere, ulatuslike haljasalade, metsa, tiikide ja järvedega. Maastiku kavandamisel arvestatakse aastaaegade vaheldumisega. Nii on tagatud mängimise ja vaba aja veetmise võimalused kogu aasta jooksul.

Ecobayst tuleb kompaktne linn, kus hooned on kobaratena koondatud naabruskondadesse, jättes suured alad loodusele vabaks. Selline lähedus annab varjupaiga loodusjõudude eest ja loob ideaalse keskkonna kogukonnapõhisele ühiskonnale, milles linn on inimeste kohtumis- ja suhtlemispaik.

Pakume välja planeeringu, mis peale linnaatmosfääri loomise kasutab täielikult ära ka puutumatu looduse lähedust.

Pakume harukordset võimalust luua linnakeskuse lähedal paiknev looduslik elupaik, laiendades Natura 2000 maastikku meie kavandatavale alale, et luua jäätmete matmispaiga kohal tasakaalustatud ökosüsteem ning ühendada suur-Tallinna ümbritsev roheline vöönd.

Maa-ala hõlmab Tallinna piirkonda, mis osaliselt on kerkinud merepõhi ja osaliselt prügila – linna uut osa, mis ühendab kunagisi saari maismaaga.

Ehkki Ecobay maa-ala hõlmab praegu Tallinna piirkonda, mis tänapäeval esindab postindustriaalset maastikku, prognoosime, et laienev  Tallinn “neelab” selle territooriumi mõne aastakümne jooksul ja sellest saab Tallinna linnaterritooriumi terviklik osa.

Pakume välja Ecobay, kus linn ja maastik on võrdselt olulised. Ecobayst saab linnalik küla või linna piires asuv aedlinn.

Selle ala konteksti loovad praegu Tallinna ümbruskonna algupärast maastikku esindav puutumatu looduskeskkond, 20. sajandi lõpu ja keskpaiga äärelinn ja postindustriaalne maastik, kus kunagi paiknes meresadamaga seotud rasketööstus.

Me kasutame ära selle kogumi üksikute osade iseloomu ja loome kolm selgelt erineva olemusega naabruskonda. Peame oluliseks pakkuda elanikele suuremat ühtekuuluvustunnet ja külastajatele mitmekesisemaid elamusi.

 

Ecobay säästvuse suunised on välja töötatud järgides häid tavasid, kohalikke ja rahvusvahelisi standardeid ning soovitavaid arengutulemusi. Passiivse päikesekütte projekteerimine on mõjutanud üldplaneeringu paigutust, et piirkonna lihtsast plaanilahendusest saaks võimalikult rohkem kasu.

Arenduspiirkonna madalaim säästvusklass oleks tasemel Hõbe, mis tähendab Eesti ehitusseaduses sätestatud klassist A paremaid üldisi energiastandardeid ja keskkonnasõbralike ning taaskasutatavate materjalide kaasamist.

Juuresolevas tabelis on esitatud arenduspiirkonnas rakendatavate standardite võrdlus.